modir

می 25, 2023
فروش مال غیر با وکالتنامه

فروش مال غیر با وکالتنامه

به طور کلی تصرف هر شخصی در ملک دیگری بدون رضایت و اجازه مالک خلاف قانون است. با این حال در بسیاری از موارد اتفاق می‌افتد […]
می 18, 2023
اثبات جرم کلاهبرداری

اثبات جرم کلاهبرداری

در مورد نیاز به اثبات جرم کلاهبرداری باید به این نکته اشاره کنیم که کلاهبرداری مطابق با قانون یک جرم تلقی می‌شود. تعریف کلاهبرداری استفاده از […]
می 14, 2023
مهلت فروش مال غیر

مهلت فروش مال غیر

منظور از مرور زمان در یک جرم، مهلتی است که برای شکایت از آن، تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم وجود دارد. بنابراین در صورت عدم […]
می 6, 2023
مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه مطابق با قانون، تعیین مهریه برای زن در زمان جاری شدن عقد موقت یا صیغه و عقد دائم ضروری است. البته در سال‌های اخیر […]
09126392845