modir

می 18, 2023
اثبات جرم کلاهبرداری

اثبات جرم کلاهبرداری

در مورد نیاز به اثبات جرم کلاهبرداری باید به این نکته اشاره کنیم که کلاهبرداری مطابق با قانون یک جرم تلقی می‌شود. تعریف کلاهبرداری استفاده از […]
می 14, 2023
مهلت فروش مال غیر

مهلت فروش مال غیر

منظور از مرور زمان در یک جرم، مهلتی است که برای شکایت از آن، تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم وجود دارد. بنابراین در صورت عدم […]
می 6, 2023
مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه مطابق با قانون، تعیین مهریه برای زن در زمان جاری شدن عقد موقت یا صیغه و عقد دائم ضروری است. البته در سال‌های اخیر […]
مارس 19, 2023
مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه

در این مقاله به مهریه عندالمطالبه اشاره می‌کنیم: یکی از مهمترین مسائل حقوق مالی که در قانون مدنی به آن اشاره شده مهریه است. مهریه مالی […]
09126392845