مقالات

مارس 3, 2023
چند درصد مهریه به دولت تعلق می گیرد؟

چند درصد مهریه به دولت تعلق می گیرد؟

در این مقاله به این موضوع که چند درصد مهریه به دولت تعلق می گیرد؟می‌پردازیم: پس از تنظیم و ارائه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه، رسیدگی […]
مارس 12, 2023
آیا برای گرفتن مهریه وکیل لازم است؟

آیا برای گرفتن مهریه وکیل لازم است؟

پیش از پاسخ به پرسش آیا برای گرفتن مهریه وکیل لازم است. بهتر است ابتدا با شرایط و مشخصات وکیل مهریه آشنا شویم. وکیل مهریه شخصی […]
مارس 19, 2023
مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه

در این مقاله به مهریه عندالمطالبه اشاره می‌کنیم: یکی از مهمترین مسائل حقوق مالی که در قانون مدنی به آن اشاره شده مهریه است. مهریه مالی […]
می 6, 2023
مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه مطابق با قانون، تعیین مهریه برای زن در زمان جاری شدن عقد موقت یا صیغه و عقد دائم ضروری است. البته در سال‌های اخیر […]
09126392845